Συγκρότηση σε σώμα του δ.σ. της Tεχνική Oλυμπιακή Α.Ε.

09:13 4/7/2009 - Πηγή: Express
META την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας Tεχνική Oλυμπιακή Α.Ε. συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: Α. Εκτελεστικά: 1. Στέγγος Κωνσταντίνος του Ανδρέα, πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος .
Keywords
Τυχαία Θέματα