Πτώση κερδών και εργασιών στη βιομηχανία των επίπλων

06:14 7/7/2009 - Πηγή: Express
Απώλειες κερδών ή και ζημιές είχαν το 2008 οι περισσότερες βιομηχανίες επίπλων, καθώς αυτές που παρουσιάζουν επιδείνωση των καθαρών κερδών φθάνουν το 56,8%, ενώ, επιπλέον, οι ζημιογόνες ανέρχονται στο 27,3% του συνολικού αριθμού. Λαμβανομένων υπόψη όλων των μεσαίου.
Τυχαία Θέματα