Μέτρα για την εξυγίανση και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στον κλάδο των σκαφών

14:43 22/6/2009 - Πηγή: Express
Δέσμη μέτρων για την εξυγίανση και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στον κλάδο των σκαφών ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος των μέτρων είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και η αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που λειτουργούν σε βάρος της αγοράς και του ανταγωνσιμού.
Keywords
Τυχαία Θέματα