Μείωση μετοχικού κεφαλαίου για την Altec

16:05 26/6/2009 - Πηγή: Express
Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 14.049.420,00 ευρώ, με σκοπό το συμψηφισμό του αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό "Υπόλοιπο αποτελεσμάτων χρήσεως (ζημίες) εις νέο" με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,44 ευρώ σε 0,30 ευρώ, αποφασίζοντας,.
Keywords
Τυχαία Θέματα