Μεγάλο κόστος της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις

15:02 15/7/2009 - Πηγή: Express
''Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, επιτρέποντας βελτιώσεις στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών, της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών, της επιτάχυνσης του χρόνου διεκπεραίωσης και άλλα. Μόνο έτσι θα μπορέσει να μεγιστοποιηθεί η αξία της δουλειάς.
Keywords
Τυχαία Θέματα