Λιβάνης: Χωρίς μέρισμα για 2008

19:27 30/6/2009 - Πηγή: Express
Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Λιβάνης αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως τα εξής: - Την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2008, διότι υπάρχει ανάγκη σημαντικών ιδίων κεφαλαίων για την υλοποίηση του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας. - Ενέκρινε.
Keywords
Τυχαία Θέματα