Κρέτα Φαρμ: Το συνολικό μέρισμα ανέρχεται σε 648.560 ευρώ

16:49 4/6/2009 - Πηγή: Express
Το συνολικό μέρισμα προς διανομή για τη χρήση 2008 ανακοίνωσε η εταιρία Κρέτα Φαρμ ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το συνολικό μέρισμα ανέρχεται σε 648.560 ευρώ που αναλογεί σε μέρισμα 0,022 ευρώ λεπτά ανά μετοχή. .
Keywords
Τυχαία Θέματα