Καπνοβιομηχανία Καρέλια: Διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010

16:32 25/5/2011 - Πηγή: Express
Στο ποσό των 6,3291 ευρώ ανά μετοχή καθορίστηκε το μέρισμα της χρήσεως 2010, σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Καπνοβιομηχανία Καρέλια ΑΕ. Επί του μερίσματος θα παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων ποσοστού 21%. Το καταβλητέο, μετά.
Keywords
Τυχαία Θέματα