Κάμψη περιθωρίων κέρδους στο πρώτο τρίμηνο για τον κλάδο εταιριών ένδυσης

09:43 8/6/2009 - Πηγή: Express
EΠIBPAΔYNΣH των ρυθμών αύξησης των πωλήσεων παρουσίασαν στο α’ τρίμηνο του 2009 στην πλειονότητά τους οι εταιρίες ένδυσης, ενώ μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν τα μικτά περιθώρια κέρδους τους. Οι εκπρόσωποι της αγοράς υπογραμμίζουν ότι το α’ τρίμηνο αποτελεί παραδοσιακά ένα αδύναμο.
Τυχαία Θέματα