Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού αποφέρει οφέλη τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό ...

08:54 12/6/2009 - Πηγή: Express
Η ΣHMAΣIA του τουρισμού στην ελληνική οικονομία είναι προφανής, αφού τα έσοδα από αυτόν αντιστοιχούν στο 1/5 των συνολικών εσόδων της χώρας, στο 1/10 του ΑΕΠ, ενώ μία στις 6 θέσεις εργασίας συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό. .
Keywords
Τυχαία Θέματα