Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: κλείσιμο 19-10-2009

Ακολουθεί πίνακας με την τελική διαμόρφωση ("κλείσιμο") των δεικτών μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, καθώς και την αριθμητική διαφορά και την ποσοστιαία μεταβολή--ως προς το αμέσως προηγούμενο κλείσιμο. Λονδίνο FTSE100 5.281,54 .
Keywords
Τυχαία Θέματα