Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κλείσιμο 19-06-2009

23:58 19/6/2009 - Πηγή: Express
Ακολουθεί πίνακας με την τελική διαμόρφωση ("κλείσιμο") των δεικτών μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, καθώς και την αριθμητική διαφορά και την ποσοστιαία μεταβολή--ως προς το αμέσως προηγούμενο κλείσιμο. Λονδίνοf tse 100 .
Keywords
tse, tse
Τυχαία Θέματα