Χρηματιστήριο Αθηνών: Αποφάσεις Δ.Σ. 19-06-2009

19:29 19/6/2009 - Πηγή: Express
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μεριδίων του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου ("Δ.Α.Κ."), με την ονομασία "NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού" στην Κατηγορία "Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων" της Αγοράς Αξιών του Χ.Α..
Keywords
Τυχαία Θέματα