Αρνητική ανάπτυξη στον κλάδο εκδόσεων και εκτυπώσεων

18:45 23/6/2009 - Πηγή: Express
Απώλειες κερδών ή και ζημιές είχαν το 2008 σχεδόν δύο στις τρεις βιομηχανίες εκδόσεων και εκτυπώσεων, καθώς αυτές που παρουσιάζουν επιδείνωση των καθαρών κερδών φθάνουν σε ποσοστό το 65,5%, ενώ, επιπλέον, οι ζημιογόνες ανέρχονται στο 29% του συνολικού αριθμού. Αυτά προκύπτουν.
Τυχαία Θέματα