Ανω των 10.000 επιχειρήσεων ενισχύθηκαν στη 2η Φάση του ΤΕΜΠΜΕ

20:44 17/6/2009 - Πηγή: Express
Περισσότερες από 10.000 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενισχύθηκαν στη Β’ Φάση του ΤΕΜΠΜΕ, σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης και υπολογίζεται ότι ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 1/3 του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων, που δανειοδοτήθηκαν κατά την Α’ Φάση ενώ το 90% των δανείων,.
Keywords
Τυχαία Θέματα