Ανάκαμψη οικονομίας και τιθάσευση ανεργίας, προτεραιότητες της ισπανικής προεδρίας

08:41 11/1/2010 - Πηγή: Express
ΣE ένα πρωτόγνωρο πείραμα λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Eνωσης μετέχει η Ισπανία, ασκώντας την προεδρία του πρώτου εξαμήνου του 2010. Η προεδρεύουσα χώρα και ο νέος θεσμός του προέδρου της Ε.Ε., όπως ορίζεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, θα πρέπει να.
Keywords
Τυχαία Θέματα