Πόσο ανεβάζει τις τιμές στόχου των μετοχών τραπεζών η Wood & Company

Στις σημαντικές προσπάθειες των ελληνικών τραπεζών να προχωρήσουν ταχύτερα από τον στόχο οι μειώσεις των NPEs, με σταθεροποίηση της προ προβλέψεων κερδοφορίας και διατήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, βασίζει την εκτίμησή της η Wood & Company, πως το 2019 θα είναι μια χρονιά κατά την οποία ο κλάδος θα κάνει στροφή όπως παρουσιάζει στην έκθεσή της. Κατά […]
Keywords
Τυχαία Θέματα