Να επιστραφούν οι Απολυτήριοι τίτλοι ΕΠΑ.Λ.για να καταστραφούν

18:42 1/7/2018 - Πηγή: Likio

Σε συνέχεια του Φ13α/100587/Δ4/18-06-18 εγγράφου μας, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:Στην περίπτωση που έχουν ήδη εκτυπωθεί οι εν λόγω τίτλοι να επιστραφούν άμεσα στη σχολική μονάδα προκειμένου να καταστραφούν.Ο ενδιαφερόμενος απόφοιτος να υποβάλει
Keywords
Τυχαία Θέματα