Βουλή: Ψηφίστηκε η διάταξη για το προσωπικό καθαριότητας στις ΣΔΕ και στα ΙΕΚ

23:24 15/9/2020 - Πηγή: Esos

Ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, στην Ολομέλεια της Βουλής  η διάταξη με την οποία καλύπτονται με την έναρξη λειτουργίας  οι ανάγκες καθαριότητας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και ΙΕΚ, που συστεγάζονται σε απογευματινή λειτουργία σε σχολικά κτήρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε άλλα κτληρια που έχουν παραχωρηθεί από τους Δήμους.ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ1. Η υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α ́ 138) αντικαθίσταται ως εξής:«ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δεν καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό τους,...

Keywords
Τυχαία Θέματα