Προκήρυξη υποτροφιών για συνεργασία μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό

19:46 21/4/2022 - Πηγή: Esos

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.), στο πλαίσιο προώθησης της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής και υποστήριξης και διάδοσης της ελληνικής Γλώσσας, του Πολιτισμού, των Γραμμάτων και Τεχνών της χώρας, προτίθεται να χρηματοδοτεί ετησίως τη μετάβαση έως οχτώ (8) μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή φορείς ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό ώστε να αναπτύξουν συνεργασίες για θέματα Ελληνικής Γλώσσας, Πολιτισμού, Γραμμάτων και Τεχνών. Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατ’ έτος χρηματοδότηση α) για έως τέσσερα μέλη ΔΕΠ προκειμένου να μεταβούν στην Ευρώπη και/ή την Αφρική και β) για έως τέσσερα μέλη ΔΕΠ προκειμένου να μεταβούν στην Αμερική και/ή την Ασία και/ή την Ωκεανία....

Keywords
Τυχαία Θέματα
Προκήρυξη, ́ν ΔΕΠ ́ν ΑΕΙ, ́ν ́των ́ ́ων ́ ́,prokíryxi, ́n dep ́n aei, ́n ́ton ́ ́on ́ ́