Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων-Νέος Κύκλος έτους 2018

00:01 5/9/2018 - Πηγή: Esos

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education υλοποιεί σε κύκλους το εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ». Έναρξη νέου τμήματος 17/9/2018.Σκοπός του σεμιναρίου:• Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενου σεμιναρίου έχετε το δικαίωμα να συμμετέχετε απευθείας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ χωρίς το προαπαιτούμενο κριτήριο ύπαρξης 150 ωρών διδακτικής προϋπηρεσίας (Ν. 4386/16 Άρθρο 67).• Ένταξη στο επίσημο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ (υπουργείο παιδείας) & συμμετοχή εκπαιδευτικών σε προκηρύξεις προσλήψεων δομών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης• Ανανέωση Ισχύος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας στους Εκπαιδευτές...

Keywords
Τυχαία Θέματα