Μία ημέρα άδεια στους αναπληρωτές για αιμοληψία

06:34 28/11/2018 - Πηγή: Esos

Παρακαλούμε όπως ληφθεί υπόψη το ΦΕΚ 130/τ. Α΄/18-07-2018 (Ν.4554/2018) – Άρθρο 68, που αφορά τη χορήγηση αιμοδοτικών αδειών στους εκπ/κους (άρθρο 68) για τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.Το μήνυμα αυτό στάλθηκε προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Παιδείας.Το Άρθρο 68, που επικαλείται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ αναφέρει τα εξής: Ο εργαζόμενος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, καθώς και ο εργαζόμενος που προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας με δική του πρωτοβουλία για να προσφέρει αίμα, δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας με πλήρεις αποδοχές, μόνο για την ημέρα της αιμοληψίας.

Keywords
Τυχαία Θέματα