Διαδικασία εγγραφής και τρόπος τήρησης της Επετηρίδας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

11:35 26/4/2022 - Πηγή: Esos

Α. Δικαίωμα εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών έχουν οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ομογενείς που κατέχουν τα αναγκαία τυπικά προσόντα ένταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο της Πρωτοβάθμιας (Α/θμιας) ή/και της Δευτεροβάθμιας (Β/θμιας) Εκπαίδευσης.1. Η αίτηση εγγραφής στην Επετηρίδα υποβάλεται μόνο ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.): https://mydocs. minedu.gov.grΗ αυθεντικοποίηση των χρηστών στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα γίνεται άπαξ με χρήση ζεύγους κωδικών (όνομα χρήστη και συνθηματικό), το οποίο αποδίδεται προσωπικά στους...

Keywords
Τυχαία Θέματα