Ανακοίνωση για τις υποβληθείσες ενστάσεις των υποψηφίων προς ένταξη στο Μητρώο ΣΔΕ,

10:44 5/10/2020 - Πηγή: Esos

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι προς ένταξη στο Μητρώο ΣΔΕ που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική ένσταση από την Πέμπτη 24/09/2020 έως και σήμερα, να εισέλθουν ξανά στην αίτησή τους ώστε να διαπιστώσουν την υποβολή της ένστασή τους με τα αντίστοιχα επισυναπτόμενα αρχεία.Σε περίπτωση που αυτό δεν διαπιστωθεί κατά την είσοδό τους, καλούνται να υποβάλλουν υποχρεωτικά εκ νέου την ένστασή τους στο Μητρώο ΣΔΕ, έως την Πέμπτη, 8-10-2020 και ώρα 10:00 π.μ.ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Keywords
Τυχαία Θέματα