Υπουργείο Παιδείας: Διορισμός 78 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στο διορισμό 78 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2009-2010 προχωρά το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.Οι διορισμοί αφοόύν τους κλάδους ΠΕ12.01, ΠΕ12.06, ΠΕ14.04, ΠΕ17.01, ΠΕ17.04, ΠΕ18.02 και ΠΕ18.12. Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες διορίζονται για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από 11 Ιανουαρίου 2010 έως και 13 Ιανουαρίου 2010 και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που διορίστηκαν, μέχρι λήξεως του έτους για το οποίο διορίζονται.
Keywords
Τυχαία Θέματα