Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων: Αυξήθηκαν οι πωλήσεις το 2008

Το 2008 ήταν μία ιδιαίτερη χρονιά για τη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε. (ΒΦΛ), καθώς ολοκληρώθηκε το σχέδιο αναδιοργάνωσης που ξεκίνησε δύο χρόνια πριν, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ύψους 87,5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, αν και η αγορά χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις, τα οικονομικά αποτελέσματα της ΒΦΛ Α.Ε. για την εν λόγω χρήση είναι θετικά: Οι πωλήσεις παρουσίασαν
σημαντική άνοδο και διαμορφώθηκαν στα €213,5 εκ. από €163,3 εκ. του 2007, ήτοι αυξήθηκαν κατά 30,7%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €33 εκ. Οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά διαμορφώθηκαν στα €129,5 εκ. έναντι €117,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 10% και κέρδη προ φόρων €14,2 εκ. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε €77,2 εκ. έναντι €38,2 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 102% και κέρδη προ φόρων €18,8 εκ. Έτσι, οι εξαγωγές, παρ' ότι αντιπροσωπεύουν το 36% των πωλήσεων της Εταιρείας, συνεισέφεραν το 57% των κερδών της. Σε ό,τι αφορά στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο
Keywords
Τυχαία Θέματα