ΒΕΑ: Ζητά καταβολή του ΕΤΑΚ σε δόσεις

Μετά από τις διαμαρτυρίες μελών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας που καλούνται να καταβάλουν άμεσα ΕΤΑΚ έτους 2008, το ΒΕΑ απεύθυνε επιστολή στο αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών επισημαίνοντας ότι λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας κρίνεται σκόπιμο να δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους πάνω από ποσό ΕΤΑΚ 500 ευρώ, να καλύψουν την υποχρέωσή τους εναλλακτικά και σε δόσεις, όπως προβλέπεται και στην περίπτωση του βεβαιωμένουφόρου εισοδήματος.Το ΒΕΑ σημειώνει ότι η παρούσα οικονομική κατάσταση που αποτυπώνεται με σοβαρή έλλειψη ρευστότητας μείωση του κύκλου εργασιών και αύξηση των ακάλυπτων επιταγών, δημιουργεί αδιέξοδα σε πολλές μικρές επιχειρήσεις και ως εκ τούτου η κάθε διευκόλυνσή τους θα έχει εξαιρετική σημασία τόσο άμεσα για τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και έμμεσα για τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα