Τράπεζα Πειραιώς: Σε 1.974.019.914,81 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αμκ

Σε 1.974.019.914,81 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς. Οπως ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση, με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της που αποφασίσθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 30.04.2009, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.974.019.914,81 ευρώ, διαιρούμενο σε 336.272.519 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές και 77.568.134 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, όλες ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ έκαστη.
Keywords
Τυχαία Θέματα