Συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας Straptech ΑΕ από την Μ. Ι. Μαΐλλης ΑΕΒΕ

Την απόφαση έναρξης της διαδικασίας συγχώνευσης των εταιρειών Μ. Ι. Μαΐλλης ΑΕΒΕ και της θυγατρικής Straptech ΑΕ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, επικύρωσαν τα διοικητικά συμβούλια των δύ
Keywords
Τυχαία Θέματα