Στην τελική ευθεία τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας προϋπολογισμού 326 εκατ. ευρώ

Εντός των επομένων ημερών αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα οι πρώτες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, τη διαχειριστική ευθύνη των οποίων έχει η Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 326.490.602 ευρώ.Πρόκειται για τα Προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας "Ελλάδα-Ιταλία", "Ελλάδα-Βουλγαρία", "Ελλάδα-Κύπρος", "Ελλάδα-Αλβανία" και "Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας", που συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους

και έρχονται να αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα Προγράμματα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG, τα οποία υλοποιήθηκαν στην προγραμματική περίοδο 2000-2006. Συγκεκριμένα:· Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα-Ιταλία" έχει συνολικό προϋπολογισμό 118.606.893 ευρώ, εκ των οποίων τα 88.955.170 (75%) προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ και τα 29.651.723 (25%) από εθνικούς πόρους των κρατών, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Επιλέξι
Keywords
Τυχαία Θέματα