Στην Ολομέλεια του ΣτΕ η συνταγματικότητα του φόρου 200% στους μη υποβάλλοντες δήλωση

Το Β’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας παρέπεμψε στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου να κριθεί αν είναι συνταγματικές ή όχι οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 86 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994), οι οποίες προβλέπουν ότι οι υπόχρεοι που δεν υποβάλλουν δήλωση υπόκεινται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό 200% επί του φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγαν λόγω μη υποβολής της δήλωσης.Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ακόμη ότι προκειμένου για υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου, τα ποσοστά των πρόσθετων φόρων διπλασιάζονται (400%).Το Β΄ Τμήμα του

ΣτΕ έκρινε ότι οι διατάξεις του άρθρου 86 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που προβλέπουν πρόσθετο φόρο 400% επί του κυρίου φόρου σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεως από υπόχρεο σε παρακράτηση φόρο, αντίκεινται στην συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 του Συντάγματος), καθώς «δεν προβλέπεται δυνατότητα της φορολογικής αρχής και εν συνεχεία των Διοικητικών Δικαστηρίων, να π
Keywords
Τυχαία Θέματα