Σελόντα: Προχωρά σε ΑΜΚ με την απορρόφηση της Interfish

Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα προχωρήσει η εισηγμένη Σελόντα ΑΕ κατά τη συγχώνευση και απορρόφηση της Interfish AE.Οπως διευκρινίζει σε ανακοινωσή της στο ΧΑ η εισηγμένη, η ΑΜΚ θα ολοκληρωθεί μετά τον προσδιορισμό και την έγκριση των σχέσεων ανταλλαγής από αρμόδια όργανα. Υπενθυμίζεται ότι τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών, σε συσκέψεις που πραγματοποίησαν στις 31 Δεκεμβρίου 2009, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δια απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη, με βάση ισολογισμό μετασχηματισμού αυτόν της 31/12/2009 και με βάση τις διατάξεις των Ν.2166/93 και Ν. 2190/20 καθώς και των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού του Χ.Α. Η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της λήψεως των κατά το νόμο οριζομένων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων των συγχωνευομένων εταιρειών, καθώς και των αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών.

Keywords
Τυχαία Θέματα