Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΑΝΚΟ και Invest in Greece

O οργανισμός Invest in Greece, ο αρμόδιος εθνικός φορέας προσέλκυσης επενδύσεων στην Ελλάδα, προχώρησε στην υπογραφή πρωτόκολλου συνεργασίας με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ). Η συνεργασία στοχεύει στην προβολή της Δυτικής Μακεδονίας ως ελκυστικού τόπου για επενδύσεις, μέσω στοχευμένων δράσεων προώθησης και ανάδειξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, προβλέπονται δράσεις όπως η διοργάνωση και συμμετοχή σε στοχευμένες εκδηλώσεις προβολής των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών επιλεγμένων επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας για συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις ή επιχειρηματικές συναντήσεις, καθώς και υλοποίηση από κοινού Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προς όφελος των επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ, δημιου
Keywords
Τυχαία Θέματα