ΠΟΛ 1100: Τι γίνεται σε ΕΠΕ σε περίπτωση απομάκρυνσης του ενός εταίρου

Γνωμοδότηση του ΣΤ' τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την έξοδο εταίρου από Ε.Π.Ε. κοινοποιεί το ΥΠΟΙΟ με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1100.Ειδικότερα με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι "…για τη χορήγηση δήλωσης μεταβολής εργασιών, σε περίπτωση εξόδου εταίρου από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 του ν. 3190/1955, δεν αρκεί η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αφού η απώλεια της εταιρικής ιδιότητας
δεν συντελείται με την τελεσιδικία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία αναγνωρίζει την ύπαρξη και τη σπουδαιότητα του προτεινόμενου λόγου και επιτρέπει τη ζητούμενη έξοδο, αλλά από την καταβολή της προσδιορισθείσας με την απόφαση αυτή αξίας της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου.Σε περίπτωση, όμως, που ο εξερχόμενος εταίρος ΕΠΕ παραιτείται από την αξίωση καταβολής σ' αυτόν της αξίας της μερίδας συμμετοχής του και αναφέρεται τούτο ρητά στη δικαστική απόφαση, καθώς επίσης και ότι δεν τίθεται για το λόγο αυτό θέμα
Keywords
Αναζητήσεις
έξοδος εταίρου από επε, αποχωρηση μελουσ επε
Τυχαία Θέματα