Παρακράτηση του φόρου εισοδήματος σε μισθωτούς και συνταξιούχους για το 2010

Την εγκύκλιο για τον τρόπο παρακράτησης του φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2010, έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΟΙΚ.Οπως σημειώνεται στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1151, στους μισθούς, συντάξεις, ημερομίσθια και οποιεσδήποτε άλλες μηνιαίες αμοιβές (υπερωρίες,πριμ κτλ.) που συνεκκαθαρίζονται μαζί σε μία μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό και καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2010 μέχρι την έναρξη ισχύος της νέας κλίμακας, θα πρέπει να παρακρατείται φόρος κατά την καταβολή των ανωτέρω αποδοχών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή με την κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με τις διατάξεις του ν.3522/2006 και του ν.3697/2008.
Keywords
Τυχαία Θέματα