Μηχανική: Μειοδότησε σε έργο 46,9 εκατ. ευρώ

Η Μηχανική μειοδότησε στο διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου: "Κατασκευή Οδικής Σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με δυτικό άξονα Βορρά-Νότου στο τμήμα Ακτιο-Αμβρακία από χ.θ. 26+900 έως χ.θ. 35+000", συνολικού προϋπολογισμού υπηρεσίας 46,9 εκατ. ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τμήματος ~ 8 χλμ. της αρτηρίας που συνδέει το Ακτιο με τον υπό κατασκευή οδικό άξονα Βορρά - Νότου (Ιόνια Οδό). Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 36 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Keywords
Τυχαία Θέματα