Μειώθηκαν κατά 1,4 δισ. ευρώ τα βιομηχανικά κέρδη το 2008

Μειωμένα κατά 1,4 δισ. ευρώ είναι τα καθαρά κέρδη των ελληνικών βιομηχανιών το έτος 2008, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του έτους 2007. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που αφορούν περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις με ετήσιες πωλήσεις άνω των τριών εκατ. ευρώ και συνολικές πωλήσεις ύψους 64 δισ. ευρώ, δηλαδή όλες τις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εταιρείες του μεταποιητικού τομέα οι οποίες δημοσίευσαν ισολογισμό χρήσης 2008 ως τις 10 Ιουνίου, τα συνολικά καθαρά κέρδη περιορίστηκαν από τα 2,11 δισ. ευρώ το 2007 σε 675 εκατ.
ευρώ το 2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,43 δισ. ευρώ. Η ποσοστιαία μείωση των καθαρών κερδών ανέρχεται στο 68% και είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί την τελευταία εικοσιπενταετία. Τα προαναφερθέντα μεγέθη αφορούν τα εταιρικά - και όχι τα ενοποιημένα - οικονομικά αποτελέσματα 2.094 ελληνικών βιομηχανιών, οι οποίες, όπως προκύπτει από την εξέλιξη της αποδοτικότητάς τους, επηρεάστηκαν άμεσα από τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσ
Keywords
Τυχαία Θέματα