Κόλαφος η γνωμοδότηση της ΕΚΤ για τα σ/ν για τους υπερχρεωμένους

Τον προβληματισμό της για την καθυστέρηση υποβολής των ρυθμίσεων προς την ίδια, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει μάλιστα σε αναστολή προώθησης των σ/ν στην Ελλάδα, καθώς και για αύξηση του κινδύνου συστημικών επιπτώσεων στην οικονομία, με ταυτόχρονη αύξηση του πιστωτικού κινδύνου και του κόστους για τις τράπεζες εκφράζει η ΕΚΤ διατυπώνοντας την γνώμη της για τα σχέδια νόμου που αφορούν

στην προστασία υπερχρεωμένων ιδιωτών και επιχειρήσεων.Ειδικότερα στη γνωμοδότηση της επί των ρυθμίσεων η ΕΚΤ αναφέρει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:- Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αναστέλλουν τη διαδικασία έκδοσης σχεδίων νομοθετικών διατάξεων όσο εκκρεμεί η έκδοση γνώμης της ΕΚΤ. Αυτό σημαίνει ότι η αρμόδια εθνική αρχή θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να εξετάζει προσηκόντως τη γνώμη της ΕΚΤ πριν από τη λήψη της απόφασής της επί της ουσίας. Από διαδικαστική άποψη, σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις που δεν καθιστούν δυνατή την τήρηση της συνήθους περ
Keywords
Τυχαία Θέματα