ΥΠΟΙΟ: Φέρνει στη Βουλή ν/σ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές και την υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων

Το υπουργείο Οικονομίας ανακοίνωσε ότι προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή σχέδιο νόμου, με το οποίο θεσπίζονται κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων και μια σειρά από άλλες διατάξεις. Το υπό κατάθεση νομοσχέδιο, για το οποίο ενημερώθηκε σήμερα η αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής από τον υφυπουργό Οικονομίας κ. Αντώνη Μπέζα, περιλαμβάνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις: - Θεσπίζεται η υποχρέωση των ελληνικών επιχειρήσεων
που συνδέονται με αλλοδαπές επιχειρήσεις να τεκμηριώνουν τις τιμές για τις μεταξύ τους διασυνοριακές συναλλαγές. Στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι να αποφευχθεί το φαινόμενο της τεχνητής μεταφοράς κερδών από την Ελλάδα σε χώρες με χαμηλότερη φορολογία, μέσω υπερτιμολογήσεων ή υποτιμολογήσεων στις ενδοομιλικές συναλλαγές. Με τις προτεινόμενες διατάξεις εναρμονίζεται η εσωτερική φορολογική νομοθεσία της χώρας με τον Κώδικα Δεοντολογίας για την τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συνα
Keywords
Τυχαία Θέματα