ΥπΕΕ: Ελεγχοι σε χώρους διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων

Ελέγχους σε χώρους διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων (μετά από γάμους, βαπτίσεις, κλπ), με έμφαση σε κτήματα και συναφείς χώρους πραγματοποίησαν σε όλη τη χώρα το τριήμερο 19-21 Ιουνίου συνεργεία της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν 147 επιχειρήσεις, σε 46 από τις οποίες διαπιστώθηκαν συνολικά 652 παραβάσεις. Συνηθέστερες ήταν η μη έκδοση αποδείξεων και η υποτιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε αρκετές περιπτώσεις δόθηκαν προσκλήσεις για την προσκόμιση και άλλων στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί
ο έλεγχος. Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραβάσεις αρμοδιότητας άλλων υπηρεσιών, η Υπ.Ε.Ε. θα διαβιβάσει τα σχετικά στοιχεία, προκειμένου να προχωρήσουν οι ανάλογες διαδικασίες.Κατά τον έλεγχο, ο οποίος έγινε με τη νέα μεθοδολογία του ταυτόχρονου ελέγχου ομοειδών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα ισονομίας στους πολίτες και να περιορισθεί η ανάγκη καταγγελίας μεμονωμένων περιπτώσεων, έμφαση δόθηκε στα
Keywords
Τυχαία Θέματα