ΥΠ/ΑΝ: Προωθεί δύο νέες ΚΥΑ για εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυμα δομικών υλικών

Δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις υπέγραψαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Ι. Μπούγας, για την ενσωμάτωση εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν σε δομικά υλικά.Συγκεκριμένα με τις δύο νέες Κ.Υ.Α. των υπουργείων Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.ενσωματώνονται εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ που αφορούν α) στα προϊόντα δομικών κατασκευών: κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα από σκυρόδεμα και β) στα επιχρίσματα τοιχοποιίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ.2 του Π.Δ. 334/94 περί «προϊόντων δομικών κατασκευών». Σημειώνεται ότι από το
σύνολο των 422 εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν σε δομικά υλικά μέχρι στιγμής έχουν ενσωματωθεί 90 στην ελληνική νομοθεσία με την έκδοση 9 αντίστοιχων Κ.Υ.Α. και για περιορισμένο αριθμό κατηγοριών δομικών υλικών. Με την ανασυγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής για τα δομικά προϊόντα στις αρχές του έτους (ΦΕΚ 4/ΤΥΟΔΔ/7.01.2009) καθορίστηκε βαθμός προτεραιότητας κάθε κατηγορίας- οικογένειας δομικών
Keywords
Τυχαία Θέματα