ΥΕΝ: Εγκύκλιος για την ενημέρωση και τα δικαιώματα των επιβατών στις ακτοπλοϊκές γραμμές

Με εγκύκλιο του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Αναστάση Παπαληγούρα, η οποία απεστάλη σε όλες τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, στην Ένωση Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας, στην Πανελλήνια Ένωση Πορθμείων Εσωτερικού, στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις του Νόμου 3709/2008 (ΦΕΚ Α΄ 213), καθορίσθηκε το νομικό πλαίσιο ενίσχυσης των δικαιωμάτων του επιβάτη στις τακτικές θαλάσσιες ενδομεταφορές.Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνεται η υποχρέωση των εταιρειών να ανακοινώνουν δημόσια τα δρομολόγια των
πλοίων τους και να πληροφορούν εγκαίρως το κοινό σχετικά με την κανονική εκτέλεσή τους.Για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση του επιβατικού κοινού επί θεμάτων δρομολογίων, θεωρείται επιβεβλημένη η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων με τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές και τους φορείς διοίκησης - εκμετάλλευσης των λιμένων.Η ενημέρωση αυτή, κατά λόγο αρμοδιότητας, θα π
Keywords
Τυχαία Θέματα