Ηellas Online: Νέο δσ

Στην εκλογή νέου ΔΣ προχώρησε η τακτική γσ της Hellas Online (HOL) που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Ειδικότερα, εκλέχθηκε νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τριετούς θητείας, αποτελούμενο από τους κ.κ.:1. Σωκράτη Π. Κόκκαλης,2. Κωνσταντίνο Γ. Δημητριάδη,3. Αθανάσιο Σπ. Ζαρκαλή,4. Κωνσταντίνο Σ. Κόκκαλη,5. Δημήτριο Χρ. Κλώνη,6. Νικόλαο - Σωκράτη Δ. Λαμπρούκο,7. Γεώργιο Κ. Ζαχόπουλο,8. Κωνσταντίνο Γ. Αντωνόπουλο, και9. Ιωάννη Καλλέργη.Επίσης, ορίσθηκαν οι κ.κ. Κ. Αντωνόπουλος και Ι. Καλλέργης, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, περί εταιρικής διακυβέρνησης, ως ισχύει.
Keywords
Τυχαία Θέματα