Ιασώ: Στις 21 Ιανουαρίου θα διενεργηθεί η εκποίηση κλασματικών υπολοίπων

Θα διενεργηθεί εκποίηση των 5.126 ονομαστικών μετοχών του Ιασώ, οι οποίες προέρχονται από αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα μετοχών, τα οποία προέκυψαν από τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και την έκδοση και δωρεάν διανομή 9.079.553 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στους μετόχους της εταιρείας, την Πέμπτη, στις 21 Ιανουαρίου 2010, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Ιασώ.

Όπως ανφέρεται στην εν λόγω ανακοίνωση, η Εθνική Π & Κ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διενεργήσει

την παραπάνω εκποίηση, της οποίας η τιμή δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την αμέσως προηγούμενη από την εκποίηση τιμή κλεισίματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του τρία 3%.

Το μέλος του Χ.Α. οφείλει να ενημερώσει την ΕΧΑΕ, Ελληνικά Χρηματιτήρια σχετικά με το αποτέλεσμα της εκποίησης. Το καθαρό προϊόν της εκποίησης θα διανέμεται στους δικαιούχους μετόχους από την εκδότρια.

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό της κοινό ότι θα ενημερώσει τους κκ μετόχους

Keywords
Τυχαία Θέματα