Γρ. Σαράντης: Αγορά μετοχών

Η κυρία Ελπινίκη Σαράντη, συνδεόμενο πρόσωπο του μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Πανταζή Σαράντη, (και Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340), της εταιρείας Γρ. Σαράντης, προέβη στις 7 Ιανουαρίου σε αγορά 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, στην τιμή των 4,75 ευρώ, συνολικής καθαρής αξίας 94.952 ευρώ.

Keywords
Τυχαία Θέματα