Φορολογικές δηλώσεις: Αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή

Από αύριο, Πέμπτη 1 Απριλίου 2010, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3) οικονομικού έτους 2010. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι εφικτή από το δικτυακό τόπο www.gsis.gr
με την επιλογή "Ε1Ε2Ε3".Επισημαίνει επίσης ότι, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) οικ. έτους 2010 θα ισχύσουν δύο νέες διαδικασίες:- όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (πίνακας 4Α), πρέπει να καταχωρούνται πρόσθετα τα στοιχεία (Α.Φ.Μ. ή/και ονοματεπώνυμο-επωνυμία) των εργοδοτών / ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.- όταν ο ενδιαφερόμενος διαπιστώνει ότι η αναγραφή του δήμου στον Πίνακα 1 είναι λανθασμένη, τον μεταβάλει επιλέγοντας από την εφαρμογή το νομό και στη συνέχεια το σωστό
Keywords
Τυχαία Θέματα