Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Απέρριψε την προσφυγή της Ελλάδας κατά της απόφασης επιστροφής 244 εκατ. ευρώ για αγροτικες δαπάνες

Σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της Ελλάδας για την ακύρωση της απόφασης 2006/932/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006, με την οποία η Επιτροπή ζητά από τις ελληνικές αρχές την επιστροφή κοινοτικών χρηματοδοτήσεων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, ύψους 244 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αφορούσε δαπάνες στους τομείς του ελαιόλαδου, του βαμβακιού, της σταφίδας, των εσπεριδοειδών και του δημοσιονομικού ελέγχου, την περίοδο
1999-2004. Ειδικότερα, η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναφέρει ότι η Επιτροπή είχε πραγματοποιήσει στην Ελλάδα επιτόπιους ελέγχους στους διάφορους επίμαχους τομείς, διαπιστώνοντας τα εξής: Στον τομέα του ελαιόλαδου διαπίστωσαν ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία δεν ήταν λειτουργικά. Στον τομέα του βαμβακιού, διαπίστωσαν ότι τα υποδείγματα των συμβάσεων, τα οποία τέθηκαν στη διάθεση των εκκοκκιστών από τον Οργανισμό Βάμβακος, δεν προέβλεπαν την ένδειξη της αριθμητικής αναφοράς των αγρο
Keywords
Τυχαία Θέματα