Εθνική Τράπεζα: Ιδρύει την ΑΕΕΑΠ Πανγαία

Τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία "Εθνική Παν-Γαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας" όρισε σήμερα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης του διοικητικού της συμβουλίου, η οποία συνήλθε σήμερα, Πέμπτη 14 Ιανουαρίου, στις 13.00 μμ. Η Εθνική Τράπεζα

σε σημερινή ανακοίνωσή της ανέφερε του όρους σύστασης της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων, "Εθνική Παν-Γαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας", οι οποίοι έχουν ως εξής:

-Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "Εθνική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ" και αριθμό μητρώου Α.Ε. 6062/06/Β/86/01, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Αιόλου αρ. 86 (η Τράπεζα) προτίθεται να συστήσει ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σεακίνητη περιουσία με την επωνυμία "Εθνική Πανγαία" Ανώνυμη Εταιρεία ΕπενδύσεωνΑκίνητης Περιουσίας" (η Εταιρεία), με εισφορά ακίνητης περιουσίας, όπως προκύπτει απότη Λογιστική Κατάσταση της 30/09/2009 (η Ακίνητη

Keywords
Τυχαία Θέματα