Εθνική: Και με τη βούλα του ΧΑ η ΑΜΚ

Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 496.654.269 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ενέκρινε κατά τη σημερινή της συνεδρίαση το ΧΑ. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 2 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 9 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής 11,30 ευρώ. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω
αύξηση ορίζεται η 2α Ιουλίου 2009. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 6ης Ιουλίου 2009. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 8η Ιουλίου 2009 έως και την 22α Ιουλίου, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 8η Ιουλίου 2009 έως και την 16η Ιουλίου 2009.Την εισ
Keywords
Τυχαία Θέματα