Επιμελητηριο Ηρακλείου: Νέα προγράμματα για απόκτηση επαγγελματικού διπλώματος

Προγράμματα εκπαίδευσης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για την απόκτηση ή ανανέωση του διπλώματος ADR διοργανώνει το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου.Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στις ακόλουθες ημερομηνίες:- Απόκτηση Διπλώματος ADR για πρατήρια υγρών καυσίμων και οδηγών μεταφοράς υγρών καυσίμων. Σάββατο 7/11 ώρα 15:00-21:30, Κυριακή 8/11 ώρα 15:00-21:30, Δευτέρα 9/11 15:00-21:30, Τρίτη 10/11 ώρα 8:00-14:30,

σύνολο 32 ωρών. Κόστος προγράμματος:450 ευρώ.- Απόκτηση Διπλώματος ADR Κλάση 1 Εκρηκτικά. Σάββατο 7/11 ώρα 15:00-21:30, Κυριακή 8/11 ώρα 15:00-21:30, Δευτέρα 9/11/09 ώρα 15:00-18:15 & Πέμπτη 12/11 ώρα 15:00 - 21:30, σύνολο 28 ωρών. Κόστος προγράμματος:430 ευρω.- Απόκτηση Διπλώματος ADR Κλάση 7 Ραδιενεργά. Σάββατο 7/11 ώρα 15:00-21:30, Κυριακή 8/11 ώρα 8:00-14:30 Δευτέρα 9/11/09 ώρα 15:00-18:15 & Παρασκευή 13/11 ώρα 15:00 - 21:30, σύνολο 28 ωρών. Κόστος προγράμματος:430 ευρώ.- Αναν
Keywords
Τυχαία Θέματα